OBOZY DOCHODZENIOWE - LIPIEC, SIERPIEŃ 2021

OBOZY DOCHODZENIOWE - LIPIEC, SIERPIEŃ 2021

OBOZY DOCHODZENIOWE

TERMINY :

1. 28.06.-02.07.2021r.

2. 05-09.07.2021r.

3. 12-16.07.2021r.

4. 19-23.07.2021r.

5. 26-30.07.2021r.

6. 02-06.08.2021r.

7. 09-13.08.2021r.

8. 16-20.08.2021r.

9. 23-27.08.2021r.

 

MIEJSCE :

1. Akademia Sportu Stomil Olsztyn al. Piłsudskiego 69a;

2. Boisko : SP 3 ul. Kołobrzeska 13M;

3. Hala : ZSGS ul. Żołnierska 49.

CENA : 550,00 zł / 1 turnus.

Harmonogram dnia :

 

Poniedziałek 

8.00-8.30 Zbiórka;

9.00 - 10.30 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

11.00 - 11.30 Gry i zabawy na świetlicy;

11.30 - 12.00 Obiad;

12.00 - 12.30 Gry i zabawy terenowe;

12.30 - 14.00 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

14.30 - 15.30 Gry i zabawy na świetlicy;

15.30-16.00 Odbiór dzieci.

 

Wtorek

8.00-8.30 Zbiórka;

9.00 - 10.30 Basen;

11.00 - 11.30 Trening/ boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

11.30 - 12.00 Obiad;

12.00 - 12.30 Gry i zabawy terenowe;

12.30 - 14.00 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

14.30 - 15.30 Gry i zabawy na świetlicy;

15.30-16.00 Odbiór dzieci.

 

Środa

8.00-8.30 Zbiórka;

9.00 - 10.30 Judo;

11.00 - 11.30 Trening/ boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

11.30 - 12.00 Obiad;

12.00 - 12.30 Gry i zabawy terenowe;

12.30 - 14.00 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

14.30 - 15.30 Gry i zabawy na świetlicy;

15.30-16.00 Odbiór dzieci.

 

Czwartek

8.00-8.30 Zbiórka;

9.00 - 10.30 Warsztaty sędziowskie;

11.00 - 11.30 Trening/ boisk Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

11.30 - 12.00 Obiad;

12.00 - 12.30 Gry i zabawy terenowe;

12.30 - 14.00 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

14.30 - 15.30 Gry i zabawy na świetlicy;

15.30-16.00 Odbiór dzieci;

 

Piątek

8.00-8.30 Zbiórka;

10.00 - 11.30 JKino Helios;

11.30 - 12.00 Obiad;

12.00 - 12.30 Gry i zabawy terenowe;

12.30 - 14.00 Trening / boisko Orlik SP 3 / lub / hala ZSGS/;

14.30 - 15.30 Gry i zabawy na świetlicy;

15.30-16.00 Odbiór dzieci.

 

Dokumenty do pobrania :

1. https://www.dropbox.com/s/9sh9htcv4bthqsw/Karta%20Kwalifikacyjna.pdf?dl=0

2. https://www.dropbox.com/s/igphpbcy8eptl7h/Regulamin%20OD%202021.pdf?dl=0

3. https://www.dropbox.com/s/6j26cybvvvf425p/O%C5%9Bwiadczenie%20COVID.pdf?dl=0

4. https://www.dropbox.com/s/bwzqw83twh90h5f/Certyfikat_nr_13905_WAR_L-2021_31568_20210614150812.pdf?dl=0

5. https://www.dropbox.com/s/xm7o5f37zqeba0q/O%C5%9AWIADCZENIE_WYPOCZYNEK.pdf?dl=0

 

W celu zgłoszenia zawodnika na obóz sportowy należy :

- Skopiować link, wydrukować, wypełnić i dostarczyć oryginały dokumentów ( karta uczestnika wypoczynku i regulamin uczestnika) do siedziby Akademii, Al. Piłsudskiego 69a od Poniedziałku do Piątku w godz. 9.00-14.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu (+ 48 515712134 ) w innym terminie.

- Dokonać wpłaty na konto podane w regulaminie obozu w kwocie 550,00 zł najpóźniej tydzień przed wybranym turnusem. Po otrzymaniu wpłaty wystawiamy fakturę.

- Oryginał Oswiadczenia COVID (dokument nr 3) dostarczyć w dniu rozpoczęcia turnusu;

- Dokumenty numer 4 i 5 wystawione w celu uzyskania dofinansowania z miejsca pracy.

 W razie pytań proszę dzwonić : 506-343-004.