UBEZPIECZENIE GRUPOWE NNW DLA ZAWODNICZEK / ZAWODNIKÓW AS STOMIL OLSZTYN

UBEZPIECZENIE GRUPOWE NNW DLA ZAWODNICZEK / ZAWODNIKÓW  AS STOMIL OLSZTYN

Link do zgłoszenia szkody NNW:

https://www.generali.pl/strefa-klienta/ubezpieczenia-grupowe/nnw.html#nnw02

W przypadku wyboru "Wypełnij formularz on-line",  kolejno wybieramy:

- Zgłoś

- Życie / Zdrowie

- NNW indywidualne, grupowe

- Numer polisy : 80132156016

Ubezpieczenie obejmuje, zdarzenia podczas treningu, drogi do i z treningu, podczas obozów i zgrupowań.  

 

Numer telefonu komórkowego do ubezpieczyciela : 662730269.